Wat maakt ons bijzonder?

Door een jarenlange expertise opgebouwd in de civiele techniek en ruimtelijke ordening kunnen we onze onafhankelijke en constructieve rol garanderen.

Als actief betrokken projectleiders kunnen we snel inschatten welke problemen er zijn en in welke richting van oplossingen gedacht moet worden. Naast advisering bieden wij ook ondersteuning bijde voorbereiding en het begeleiding van projecten. Bovendien kunnen wij ook op het gebied van subsidieaanvragen en traject begeleiding u onze ervaring en diensten aanbieden.

Door ordelijk te administreren en na afloop te evalueren zal de subsidiënt snel kunnen zien hoe en tot welk resultaat zijn of haar bijdrage heeft geresulteerd.