Interim-management

Het succes van civieltechnische projecten hangt af van de juiste mens op de juiste plek...

Als interim-manager vervullen wij tijdelijke leidinggevende taken met de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarom voorziet Van Dasselaar Advies met interim-management heel specifiek in lacunes die ontstaan door vervanging, overbrugging of, nu erg actueel, onderbezetting. Door onze jarenlange praktijkervaring zijn we in staat de gewenste veranderingsprocessen snel vorm te geven.

Kort om: Van Dasselaar Advies kan een rol spelen vanaf de initiatieffase tot en met de opleveringsfase. Desgewenst adviseren wij ook in de nazorg van uw projecten.