Projectmanagement

Wat biedt Van Dasselaar Advies?

Van Dasselaar Advies adviseert en begeleidt overheden en bedrijven. We richten ons op zowel kleine als complexe projecten en voeren namens de opdrachtgevers het projectmanagement. Van Dasselaar Advies combineert een jarenlange ervaring met de nodige theoretische kennis.

Binnen een project moet er op diverse terreinen naar oplossingen gezocht worden. Er zijn ook hier vaak meerdere wegen die naar een ontwerp leiden. Wij kijken nauwlettend naar aanbestedingen, projectplanning, bouwkundige vooropnamen, begeleiding van externen en de beheersaspecten tijd, kwaliteit en prijs.

Als belangrijkste uitgangspunten voor het project hanteren wij beheerbaarheid, optisch beeld en bruikbaarheid. Daarbij hechten wij veel belang aan natuurlijk en cultuurhistorisch erfgoed en wordt er altijd gezocht naar oplossingen die inspelen op de kwaliteiten van de locatie.